Menu

Shopping Night

Publicity

El Shopping Night és un esdeveniment anual on el carrer esdevé una botiga nocturna.Al 2013 es pretenia, a través d’aquesta acció, aconseguir un gran nombre de “likes” al Facebook; i, al 2014, augmentar el nombre de seguidors a l’Instagram.

Shopping Night is an annual event where the street becomes a night store. In 2013 the goal of this action was getting a big number of “likes” in Facebook; and in 2014 the goal was increasing the number of “followers” in Instagram.

We proposed to Theshop a photocall and raffle gifts with a surfer style, following the shop spirit.

Share