Menu

Silvia Devi

Branding, Photography, Web Design

Silvia Devi ens va demanar una nova imatge corporativa.
La seva empresa es basa en ella mateixa i ho fa tot a la seva manera.
Això mateix busca transmetre la nova imatge, fotografies i web.

Silvia Devi asked for a new corporate image.
Her company is based on itself and does everything in its own way.
This same thing seeks to convey the new image, photos and web.

Share