Menu

Reca

Editorial

Reca és una empresa de producció de reixes calibrades. El públic objectiu abarca des d’un arquitecte a un particular, passant per un industrial de la construcció. Projecte realitzat a través de l’agència de publicitat Creativos en la playa.

Reca is a company that produces calibrated bars. The target audience ranges from an architect to a particular, through an industrial. This project was carried out through the publicity agency Creativos en la playa.

Share