Menu

Parquesur

Multimedia

Parquesur és un centre comercial de Madrid. Aquest es un brochure online per a atraure a possibles nous retailers, parla del propi centre i del seu posicionament. Projecte realitzat a través de l’agència de publicitat Creativos en la playa.

Parquesur is a mall in Madrid. This is an online brochure to attract new possible retailers, it talks about the own centre and its positioning. This project was carried out through the publicity agency Creativos en la playa.

Share