Menu

Isola delle arti

Branding

Isola delle arti és un taller de costura que ens va encarregar la creació de la seva imatge corporativa. Es proposa un logo inalterable que representa l’etiqueta d’una peça de roba sobre un fons estampat. Aquest estampat pot anar variant segons l’època o intencions de la firma.

Isola delle arti is sewing workshop that commissioned us to create its corporate image. An unalterable logo representing the label of a garment on a patterned background is proposed. This pattern may change according to the trend or signature intentions.

Share