Menu

El Faro

Publicity

Aquesta és una proposta de canvi de línia gràfica per a un centre comercial, El Faro. Es basa en els colors ja existents del logo i la llum d’un far. Projecte realitzat a través de l’agència de publicitat Creativos en la playa.

This is a proposal of graphic line change for a mall. It’s based on the existing logo colors and the ligh of a lighthouse. This project was carried out through the publicity agency Creativos en la playa.

Share