Menu

Bindung

Corporate

Bindung és una escola d’intercanvi de llengües entre el castellà i el xinès. Es demanava la preparació de tot el material de papereria i comunicació del centre. La proposta manté l’esperit del logo ja existent donant-li un paper protagonista als colors corporatius.

Bindung is a school of interchange of languages between Spanish and Chinese. It was required the preparation of all the stationery and communication of the school. The proposal keeps the logo spirit offering a leading role to the corporate colors.

Share