Menu

Ana Moreno

Branding

Ana Moreno és pediatra i psicòloga infantil, la seva metodologia està basada en de jocs. Es dissenya un logo amb referències a peces bàsiques de jocs infantils.

Ana Moreno is a pediatrician and child psychologist , her methodology is based on games. The logo designed has references to basic pieces of playground equipment.

Share